DOFINANSOWANIE

Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnych produktów i usług: modernistyczne oprawy LED o skomplikowanych kształtach i wyrafinowanej kolorystyce oraz nanoszenia powłok metodą sputteringu w LIS POLAND Sp. z o.o.”

Cel i planowane efekty projektu: Celem projektu jest zwiększenie potencjału Wnioskodawcy poprzez wdrożenia nowej innowacyjnej usługi oraz nowych produktów. Nowymi produktami i usługami oferowanymi przez Wnioskodawcę będą oprawy LED o skomplikowanych kształtach, w szerokiej gamie kolorów oraz nanoszenie powłok metodą sputteringu. Projekt zakłada zakup nowoczesnego urządzenia: komory do metalizacji próżniowej, frezarki oraz tokarki do blach CNC, przez co zostanie ulepszona jakość produktów wytwarzanych obecnie (oprawy oświetleniowe). Projekt jest odpowiedzią na zgłaszane zapotrzebowanie na rynku europejskim. Zakupiona maszyna pozwoli na zwiększenie wymogów oraz parametrów produktów końcowych w odniesieniu do metod tradycyjnych. Usługa będzie cechowała się bardziej odpornymi, ekologicznymi powłokami z możliwością doboru warstwy. Metoda ta pozwala stworzyć szeroką gamę kolorów, powtarzalnych z możliwością zastosowania na różnorodnych podłożach. Rozprowadzenie koloru jest równomierne, bez cieni i przebarwień. Produkt końcowy odznacza się odpornością na zarysowania i ścieranie. Komponent jest bardziej wytrzymały na działanie czynników zewnętrznych. W ramach RIS będzie wspieranie odpowiedniego modelu budownictwa (budownictwo pasywne, zeroenergetyczne i plusenergetyczne), szczególne w wymiarze energii. Przedsiębiorstwo będzie dążyć do maksymalnego wykorzystania potencjału na konkurencyjnym rynku krajowym i zagranicznym. Planowane jest pozyskanie nowych Klientów z terenu całej Unii Europejskiej. Wdrożenie rozwiązań do procesu wytwarzania z zakresu ICT wpłynie na procesy zachodzące w przedsiębiorstwie. Nadrzędną rolę pełnił będzie System Wspomagania Decyzji Biznesowych w zakresie predykcji poziomów popytu na oprawy LED. System będzie wykorzystany do zarządzania procesem produkcji, magazynowania oraz kontrolą usług zlecanych podwykonawcom. Ponadto poprzez zakupu stacji roboczej oraz pakietu programu do projektowania rozwiną się możliwość tworzenia nowych produktów w oparciu o modelowanie 3D.

Projekt obejmuje zakup środków trwałych i wartości materialnych i prawnych:
Zakup komory do metalizacji próżniowej
Zakup pakietu programów
Zakup stacji roboczej
Zakup frezarki
Zakup tokarki

Całkowita wartość projektu: 2 564 770,00 zł.

Kwota dofinansowania: 1 405 690,00 zł.